ALGEMEEN  

 

Het thema van de Maan van het Ontwaken is wedergeboorte. Het is de maan die centraal staat voor de groei in de natuur. De stuwkracht van de natuur is nu veel groter dan de afgelopen maand en dat kun je met deze viering tot uitdrukking brengen. Er zal altijd eerst iets moeten afsterven voor er weer iets nieuws tot bloei kan komen.

Bij deze maan hoort de Wilg. Beltane is het feest van de vruchtbaarheid., het feest van de natuurkrachten. Door Beltane te vieren prikkel je als het ware de natuur ter stimulering.

                                                                                         

Voor deze viering heb je nodig:                                    

  

v  Wilgentakken ,

 

 

 

 

 

 

 

v  36 stenen, keitjes (voor het medicijnwiel te leggen) uitleg medicijnwiel volgt later.

v  Veldbloemen , waaronder ook madeliefjes.

v  Wierook :rode roos,lavendel, anijs, tijm, majoraan, peterselie, venkel, wilgenbast en rode klaver (allemaal gelijke delen in vijzel mengen en stampen).

v  Beltane olie:

v   2 druppels rozenolie,

v  1 druppel vlierbesolie

v  1 druppel vanilleolie.

 

 

v  Zoetdeeg broodkrans                                                                       

v  Kaarsen: donkergroen, scharlakenrood, zilver,wit.

v  Schmink

v  Rode en witte linten

v  9 soorten hout( eik, wilg, appel, den, berk, meidoorn, lijsterbes, hazelaar, wijnrank).

v  Appelcider

v  Beltane koekjes (recept volgt na verslag viering).

v  Muziek

v  Ketel om vuur in te maken.

 

 

 

 

 

 

Deze avond zijn we begonnen om met zijn allen te eten. We hadden allemaal wat lekkere dingen gemaakt en hebben gezellig met zijn allen gegeten. Na het eten (omdat het toen nog licht was) hebben we in de tuin het medicijnwiel gelegd.

 

 

De uitleg over wat het medicijnwiel betekend zal ik na de viering uitleggen.

Om het medicijnwiel heen hebben we met gevlochten wilgentakken de cirkel gelegd. Tussen de gevlochten wilgentakken hebben we verschillende veldbloemen gelegd, die we zelf in het veld, polder etc geplukt hadden. Ook de madeliefjes die bij deze viering horen hebben we er tussen gelegd.

 

Nadat de cirkel klaar was zijn we weer naar binnen gegaan en hebben gezellig met zijn allen koffie gedronken met gebak erbij. Ondertussen zijn we ons gaan schminken, dit wilden we doen op deze avond omdat Beltane ook het feest van de elfjes is en het een vrolijke avond moet worden. We hebben allemaal aan 1 kant van ons gezicht wat krulletjes ed. gemaakt met verf. Toen we klaar waren met schminken hebben we doorgenomen hoe we de rest van de avond zouden gaan invullen. In welke volgorde we het ritueel zouden gaan doen. En wanneer we welke teksten zouden doen.

Normaal is de bedoeling dat je met het vieren van Beltane om een meipaal heen danst. Daar we dat vorig jaar hadden gedaan leek het ons leuk om het dit jaar anders te doen.

 

 

RITUEEL

 

We hebben de rode en witte linten aan een stokje gebonden en die in het midden van de cirkel in de aarde gezet.

In de cirkel de elementen neergezet, zoals het bakje water in het westen, de wierook in het oosten, de jaspis steen in het noorden en een waxinelichtje in het zuiden . De appelcider met de glazen in de cirkel gezet , zo ook de Beltane koekjes die we gebakken hadden. Deze koekjes zijn echte elfenkoekjes , dus je hoort deze ook aan de elfjes te geven, zo ook een bakje met melk. We hebben tussen de wilgentakken dan ook een aantal koekjes neergelegd. De rest was voor ons om aan het eind van het ritueel te eten.

We zijn begonnen met de cirkel te openen door de elementen uit te nodigen.

Daarna hebben we met zijn allen de volgende chant opgezegd:

                                                                                                 

“We are one with our Mother,

We are one with our Earth,

We are one with each other,

By our lives, by our birth.

We are one,

We are one,

We are one.”

 

Daarna hebben we omdat het toch een feest van de elfjes is een ode aan de Godin, opgezegd. Eerst in het Nederlands en daarna in Elfentaal. Ieder nam een gedeelte van de tekst voor zijn rekening.

 

Dit is de tekst:

 

 

“OPDRACHT AAN DE GODIN.

 

Luister naar de woorden van de Godin,

Die van oudsher werd genoemd:

Artemis, Astarte, Athene, Dione, Melusine,

Aphrodite, Cerridwen, dana, Arianrhod,

Isis, Bride en vele andere namen.

 

Wanneer je iets nodig hebt, dan zul je,

Een keer per maand, het liefst wanneer de maan vol is,

Bijeenkomen op een plaats,

Om mij te eren,

Daar zul je samenkomen.

En je zult dansen, zingen en feesten,

Muziek maken,

Ter ere van mij.

 

 

Houd je hoogste ideaal zuiver, streef daar altijd naar.

Laat niets je tegenhouden of afleiden.

 

Ik ben de Godin, die de gave van blijdschap schenkt aan de harten van de mensen,

Op aarde geef ik kennis van spirituele zaken.

En na de dood geef ik vrede, vrijheid en wedergeboorte.

Ook eis ik geen offergave,

Want ik ben de Moeder van al wat leeft.

En mijn liefde is verspreid over de aarde.

Luister naar de woorden van de Godin van de sterren,

 

Haar lichaam omarmt het Universum.

Ik ben de schoonheid van de groen aarde,

De witte maan aan de hemel.

De mysteriën van de wateren.

En het verlangen in de harten van de mensen.

Sta op en kom tot mij.

Want ik ben de ziel van de natuur,

Die het Universum met liefde vervult.

Uit mij komen alle dingen voort,

En naar mij moeten zij wederkeren.

 

Laat mijn verering zijn in de harten die zich verheugen,

Want zie, alle daden van liefde en blijdschap zijn mijn creaties.

En daarom, laat er schoonheid en kracht zijn.

 

Macht en medelijden,

Eer en nederigheid,

Vrolijkheid en eerbied in jezelf.

 

En jij die zo hard naar mij op zoek bent,

Weet dat je zoeken en verlangen tot niets zal leiden,

Als je het geheim niet kent.

Als je de heks niet vind in jezelf,

Zul je haar buiten jezelf ook niet vinden.

Maar weet,

Dat ik bij je was aan het begin,

En ik ben dat wat bereikt wordt aan het einden van alle verlangen.

 

      

Dit volgende is dezelfde tekst maar dan in de elfentaal.

 

 

“Hilar betha en’alta Amil,

ta tuulo’linyenwa na yelea.

Artemis, Astarte, Athene, Dione,

Meluine, Eareldil, Linwelosse, Dana, Arianrhod,

Isis, tarwen, ar sai n’at essar.

 

Ire elye antiye engwe, elye cael,

Mine lú e’asta, yassen Isiquanta.

Omenta e’nómenulda,

A’lata nin, Tári a’Istari,

Eller tye omenta.

 

 

Ar elye sakla, limdla, galla,

Karnlindale ar mel,

A’lata nin.

 

Kwarlya aina’noa poika, t essana ta.

Karn láengwe umkwar rí demad.

 

Niet na i úveataura Erue,

Ya i anna en ‘eina one na i hón ho atan.

No’Arda niet anta sinta on’selu,

Ar apa firin niet anta sére, lerya ar entui.

Ar niet mere lá anna,

Ten niet nar i ‘alta Amil au ilqua.

Ar melmenya nar palyae or Ambar.

 

 

Hilar betha en’Elentári,

Ar hroarya ná Ilúve,

Niet nar vany ho laiqua cemen.

I ninque Isil mir I vilya,

I fóle en’nénea,

Orta ar tulin na nye,

Ten ‘niet nar I fea en’seorsa,

Tana I Ilúve quat yo melme,

Ho niet tulin ilqua,

Ar ana niet ilqua pelae.

 

 

Anta latlanya an hónae man nar valin,

Ten’cen, ilya tyar en ‘melme ar vald nar ontanenya,

Ar an tana, ea vanesse ar tuo,

Taur ar habyala,

Lat ar pitya,

Vald ar latlye.

 

Ar elye man en an inye,

Ista ya elye yétaing ar yesta slema canu ana láengwe,

Aiquen elye áva i fóle,

Aiquen elye áva hervua i curuni mi elya.

 

Elye selma lá hervua aracilmlya.

Nan ista,

Tana inye nána yo elye ie’yesse,

Ar inye ná ta man ye ie’metta.”

 

 

                                                                             

Daar we niet precies wisten hoe we de woorden moesten uitspreken hebben we dat puur op ons gevoel gedaan.

 

Hierna hebben de rite van Beltane gedaan.

 

 

“Vanavond vieren wij de volle maanviering van de Maan van het Ontwaken.

Ook vieren wij vanavond met zijn allen het Beltane feest. Bij een wedergeboorte zal er eerst iets moeten sterven, zodat er plaats is voor het nieuwe. We hebben de afgelopen maanden ruimte gemaakt in onszelf om het nieuwe een plekje te kunnen geven.

We hebben dingen verwerkt, en oude patronen en blokkades losgelaten en een goede bodem gemaakt om de nieuwe dingen zo goed mogelijk te kunnen laten groeien. Bij deze maanviering willen we daar uitdrukking aan geven. De zaadjes zijn geplant en het zaad is langzaam aan het ontkiemen en groeien.

 

Vanavond vieren we ook het feest van Beltane, het vruchtbaarheidsfeest, het feest van de natuurkrachten en alles wat daarmee samenhangt. Door vanavond deze viering te doen willen we de levenskracht prikkelen, waardoor we hopen dat de natuur een beetje gestimuleerd wordt. Deze levenskracht kan ons helpen een aantal zaken in onszelf of onze omgeving een goede wending te geven. We hopen dan ook dat deze viering ertoe zal bijdragen dat onze zaadjes van wijsheid, vreugde en dankbaarheid een extra stimulans krijgen om zo volledig mogelijk uit te groeien en dat we er daardoor optimaal gebruik van kunnen maken om ons uiteindelijk doel te kunnen verwezenlijken. Door vanavond de elementen en alle natuurkrachten kracht bij te zetten, geven we de zaadjes een laatste duwtje om tot volledige, uitbundige en optimale groei te kunnen komen. Wij beseffen dat het een tijd is van hoop en vertrouwen en dat we de giften van de natuur moeten eren.

Wij vieren deze viering met vuur als teken van vruchtbaarheid en het medicijnwiel als teken van eerbetoon en bekrachtiging van alle natuurkrachten die om ons heen aanwezig zijn. Wij danken de Moeder Godin, Vader God, alle Hoge Meesters van het Licht, de elfen, feeën, engelen en alle andere natuurwezens, de elementen en alle gidsen en helpers die hier vanavond bij ons aanwezig zijn, voor het feit dat we hier weer met zijn allen bijeen mogen zijn om dit eerbetoon aan de natuur te vieren.

Wij danken voor alle te verwachten overdaad die de natuur ons zal schenken de komende tijd.

Wij stellen ons open voor de energie die ons zal leiden naar ons doel en naar een nieuw stuk bewustwording op een hoger spiritueel niveau.

Hierdoor kunnen wij onszelf weer verder zuiveren en daarmee ook de wereld om ons heen”.

 

 

Na deze tekst hebben we even met zijn allen gestaan om de energie te voelen.

Zeer krachtig!!!! Hierna was het tijd om te dansen met de linten.

We hadden hier vrolijke muziek voor uitgezocht, dat hoort bij deze viering, en hebben allemaal een lint gepakt. In plaats van rond te lopen met de linten, zoals je doet als je om de meipaal danst , zijn we blijven staan en hebben de linten aan elkaar doorgegeven , waarbij de linten automatisch gevlochten werden. Het was in het begin wel even zoeken naar hoe je de linten aan elkaar door moest geven zodat ze ook in een patroon gevlochten werden. Maar uiteindelijk is het wel gelukt.

 

Na dit vlechten van de linten hebben we de volgende chant uitgesproken:

 

 

“We all come from the Goddess,

and to her we shall return.

Like a drop of rain,

Flowing to the ocean.

Isis, Astarte, Diana,

Hecate, Demeter, Kali, Innana,

Goddess is alive,

Magick is afoot.

We all come from the God,

And to him we shall return.

Like a spark of light,

Going to the flame”.

 

 

Bij deze chant merkten we wel dat er heel veel power kwam.

Het beeldje van de Moeder Godin, die we altijd in het midden van de cirkel zetten,( en helemaal van massief klei is) brak horizontaal in 2 stukken.

Maar hierover zal ik later nog vertellen.

 

Na deze chant hebben we het vuur aangestoken met de 9 soorten hout die we hadden verzameld en gedroogd.

Zal hieronder even de houtsoorten en hun betekenis bespreken.

 

Eik- symbool voor de God.

Berk- symbool voor de Godin.

Den- voor geboorte

Wilg- voor dood.

Lijsterbes- voor magie.

Appel- voor liefde.

Wijnstok- voor vreugde

Hazelaar- voor wijsheid.

Meidoorn- voor reinheid.

 

Toen het vuurtje lekker opgestookt was hebben we de volgende tekst gezegd:

 

 

“Oh Moeder Godin,

Oh Vader God.

Verenig het mannelijke en het vrouwelijke,

En lever een warme en vruchtbare zo

 

 

Toen het vuur niet meer van die hoge vlammen had zijn we er allemaal 3x overheen gesprongen.

 

Daarna nog even in de cirkel hand in hand gestaan en de volgende Beltane tekst gezegd:

 

                                             

Op deze avond van Beltane,

verlang ik naar warmte en licht.

vraag ik om een mooie zomer,

waarin de aarde in volle bloei zal staan.

 

Laat de aarde vruchtbaar zijn,

Doordat het water haar bevrucht.

Laat de zon haar beschijnen,

En laat de wind haar zaden verspreiden”.

 

 

Hierna hebben we geklonken met appelcider op de Godin en de Beltane koekjes gegeten.

Ze waren een beetje taai, maar dat schijnt te horen.

En een glas appelcider erbij deed wonderen.

 

We hebben de cirkel afgesloten en iedereen die bij ons aanwezig was deze avond bedankt voor de energie. We zijn naar binnen gegaan en hebben een tijdje gesproken over het feit dat ons Moeder Godinnen beeldje gebroken was. Iedereen heeft even gevoeld wat de reden daarvan zou zijn geweest. Na een tijdje waren we eruit en wisten we dat dit 2 redenen had.

 

De eerste was dat er zo’n intense, krachtige energie in de cirkel aanwezig was geweest. Deze heeft als het ware dit massieve beeldje in tweeën laten breken.

De tweede reden was dat we juist vanavond met wedergeboorte als thema bezig waren geweest. Dit beeldje zijn we precies een jaar geleden gaan gebruiken om in de cirkel te plaatsen als vertegenwoordiging van de Moeder Godin. Nu na een jaar is het ons duidelijk dat dit beeldje niet meer in de cirkel hoeven te zetten tijdens de vieringen, want de Moeder Godin is nu in onszelf geïntegreerd. Bij een wedergeboorte moet er altijd eerst iets sterven, dit werd ons duidelijk gemaakt door het breken van het beeldje. Daar we vanavond ook het medicijnwiel hadden gelegd, was de kracht zo veel groter (wat we ons pas later realiseerden) dat we eigenlijk deze materiele dingen zoals beeldje, bakje water etc. niet meer nodig hebben. Het medicijnwiel vertegenwoordig alles. We hebben dan ook besloten om voortaan bij de vieringen altijd het medicijnwiel te leggen.

Toen we eenmaal door hadden waarom dit allemaal gebeurd was, vonden we het wel zo respectvol om toch nog een klein ritueeltje te doen om de Moeder Godin( in dit geval het beeldje) te bedanken voor alles wat ze voor ons heeft vertegenwoordigd het afgelopen jaar.

 

We zijn met zijn allen op de grond gaan zitten in een cirkel , hebben wat salie gebrand en hebben het beeldje van de Godin met 3 kaarsen in het midden gezet. Hierna hebben we allemaal even het beeldje vastgehouden (die ik ondertussen natuurlijk wel gelijmd had) en ieder persoonlijk een aantal dank woorden gezegd, als een soort afscheid.

We hadden er allemaal best een beetje moeite mee, omdat dit toch een beetje triest voelde, echt een soort afscheid. Maar toch realiseerden we ons gelijk dat het eigenlijk heel mooi was wat er was gebeurd, omdat daaruit wel bleek hoe we het afgelopen jaar gegroeid zijn. Ieder op zijn eigen niveau en op zijn eigen manier. De Godin zit nu als het ware in ons, en dus hebben we geen materie meer nodig om dit te vertegenwoordigen als we een viering doen. Mooier kan toch eigenlijk niet , toch?

 

Nou ja, alles bij elkaar een zeer mooie, krachtige en waardevolle avond.

En we hadden geluk dat het droog was en dat er geen wolkje aan de lucht te zien was s’nachts, want deze viering is het mooiste als je die toch buiten kunt doen!

 

Na dit kleine, maar o zo mooie dank ritueeltje hebben we met zijn allen nog lang na zitten kletsen en lekker zoetdeeg brood gegeten. Nog een Godinnen kaart getrokken en uiteindelijk om 4.30 uur de avond afgesloten.

 

Ben zeer dankbaar dat we deze avond op zo’n mooie en waardevolle manier hebben kunnen vieren. En dat ons vanavond zulke belangrijke dingen duidelijk zijn gemaakt door de energie!!!

 

 

HET MEDICIJNWIEL

  

 

Het medicijnwiel is een cirkel van kennis, die het geheel en de volledigheid van het leven omvat. In de meest oorspronkelijke vorm is het medicijnwiel een cirkel met daarin een kruis, ook wel het Keltische kruis genoemd. De punten van het kruis zijn de toegangspoorten tot de paden die naar het centrum leiden, dat het punt is van volledig evenwicht en volledige heelheid. Het omcirkelde kruis stelt de levensenergie in staat in 3 richtingen te stromen, vanuit het centrum naar buiten, de ruimte omcirkelend en naar binnen. In het centrum zijn wil zeggen in harmonie en in evenwicht met alles.

Het medicijnwiel symboliseert de kringloop van het leven en de schepping. De 36 stenen hebben hun eigen plek en betekenis in het wiel. In het midden ligt de scheppingssteen, daaromheen ligt een kleine cirkel van 7 stenen , de zon, de maan, de aarde en de 4 elementen, aarde, water, lucht en vuur. In de buitenste cirkel liggen stenen die de specifieke natuurkrachten van de 4 windrichtingen vertegenwoordigen en de 12 stenen voor ieder dierenriemteken. 3 stenen op de  4 windrichtingen verbinden de buitenste met de binnenste cirkel. Deze verbindingen worden de geestelijke paden genoemd en vormen een kruis. Ieder van de 12 stenen op de geestelijke paden vertegenwoordigen een kwaliteit van het leven, zoals helderheid, wijsheid, inzicht, groei, liefde, levenservaring, inkeer, kracht, zuiverheid, inspiratie, vertrouwen en reiniging.

Een medicijnwiel leggen in de natuur heeft een zeer krachtige werking.

Het wiel werkt helend voor de mensen die aanwezig zijn.

  

 

    HET MEDICIJNWIEL.

 

 

Met de klok mee van boven af aan.

 

HET NOORDEN, witte buffel

Sneeuwgans, steenbok.

Otter, waterman.

Poema, vissen.

 

HET OOSTEN, adelaar.

Rode havik, ram

Bever, stier.

Hert, tweeling.

 

HET ZUIDEN, prairiewolf.

Specht, kreeft.

Steur, leeuw.

Bruine beer, maagd.

 

HET WESTEN, grizzly beer.

Raaf, weegschaal.

Slang, schorpioen.

Eland, boogschutter.

 

Van boven naar beneden.

 

HET NOORDEN, witte buffel.

Reiniging, transformatie.

Wijsheid.

Zuiverheid.

Vuur, dondervogel.

DE SCHEPPER( middelste)

 

Grootmoeder Maan.

Liefde.

Vertrouwen.

Groei.

HET ZUIDEN, prairiewolf.

 

Van links naar rechts.

 

HET WESTEN, grizzly beer.

Levenservaring.

Inkeer.

Kracht.

Schuin boven: water, kikker.

Schuin onder: aarde, schildpad.

DE SCHEPPER(middelste).

Schuin boven: lucht, vlinder.

Moeder Aarde.

Schuin onder: vader Zon.

Inzicht.

Inspiratie.

Helderheid.

HET OOSTEN, adelaar.

 

 

Dus middelste cirkel( vanaf boven met de klok mee) is:

 

Vuur, dondervogel.

Lucht, vlinder.

Moeder Aarde.

Vader Zon.

Grootmoeder Maan.

Aarde, schildpad.

Water, kikker.

 

 

RECEPTEN

 

BELTANE KOEKJES

 

Hieronder het recept om de Beltane koekjes te maken.

Hiervoor heb je nodig:

 

1 eetlepel honing,

2,5 kop bloem,

1 theelepel bakpoeder,

0,5 theelepel zout,

1,5 kop havervlokken,

0,5 kop basterd suiker,

15 ml. Rode wijn,

1 of 2 zakjes vanille suiker,

beetje kaneel.

 

Bereiding:

Meng alle ingrediënten door elkaar.

Kleine beetjes water per keer erbij gieten, en kneden totdat er een goed deeg ontstaat.

Snijd de koekjes uit, laat dan de koekjes in de oven bakken, 15 min. op 180 graden.

EET SMAKELIJK! En vergeet niet wat van de koekjes neer te leggen voor de elfjes.

 

Dit was de viering voor deze keer.

Als je deze viering wilt doen, doe het dan op je eigen manier zoals het bij jou goed aanvoelt.

Je kunt deze viering als leidraad nemen en er zelf wat dingen aan toe voegen en/of veranderen. Houd  in de gaten  welk thema de viering heeft, zodat je daar , ook als je dingen weglaat of veranderd niet aan voorbij gaat. De manier waarop je de viering doet is heel persoonlijk en je kunt daar gerust je eigen draai aan geven.

 

Ik wens je veel plezier, kracht en inspiratie toe met deze viering.

Ik stuur je liefde, licht en vernieuwing.

 

Liefs Tara.

 

 

* TOP