AANVANG

Deze avond zijn we bij elkaar gekomen voor de viering van jachtmaan. Het thema van de jachtmaan is transformatie. Alles wat we de afgelopen maan hebben mogen oogsten, moet nu getransformeerd worden in onszelf, zodat we er ook naar kunnen handelen. De boom die bij deze maan hoort is de druivenrank.

Dingen  die je nodig hebt voor deze viering: 

v  Druiven

v  Druiventakken

v  Wijn(druiven wijn of andere soort wijn0

v  Zelf gebakken broodkrans

v  Wierook: majoraan, druivenblad

v  Oogst van het afgelopen jaar( in ons geval waren dat de beschilderde eieren met daarop de teksten:wijsheid, vreugde en dankbaarheid).

v  Kaarsen: wit, purper en blauw

v  Muziek

v  Trommels, ratels en andere muziek instrumenten

 

 

We zijn de avond begonnen met een heerlijk bakje koffie en thee met wat lekkers erbij. We hebben het een en ander doorgesproken wat en hoe we de viering van vanavond wilden gaan doen. Deze avond zullen  we voor het eerst de Heilige Pijp roken. Ik heb deze een aantal weken geleden gekocht. Deze pijp is origineel en komt van de Lakota indianen. Het is een heel bijzonder en heilig instrument waar je heel veel mooie rituelen en ceremonies mee kunt doen. De verantwoordelijkheid voor deze pijp is zeer groot! Je moet je er terdege van bewust zijn waar je mee aan het werk bent en met welke krachten je te maken kunt krijgen. Ook moet je je terdege bewust zijn dat het een heel heilig iets is en dat je er dus met respect en eerbied mee om moet gaan . De Heilige Pijp roken is niet iets wat je zomaar moet doen, daarvoor moet je wel eerst aardig wat ervaring hebben met het omgaan met hoge en krachtige energieën. 

Het waarom van het roken van de Heilige Pijp op deze avond is dat we vonden dat het heel goed zou passen in het thema van deze maan, transformatie. Met deze pijp willen we kracht vragen voor de transformatie die we moeten bewerkstelligen. Nadat we hadden doorgenomen doe we de viering wilden gaan doen hebben we buiten in de tuin het medicijnwiel gelegd van de 36 stenen.

Aangezien we van plan waren om de viering helemaal buiten te doen en het wel aardig vochtig was hebben we eerst wat doeken op de grond gelegd en daarop de 36 stenen gelegd. We wisten ook niet goed hoe lang het ritueel in beslag zou gaan nemen ivm het roken van de Heilige Pijp. Het altaartje gemaakt in het midden van de cirkel, met de korenaren, de kaarsen, de pijp, de heilige tabak,de salie en vier windlichten.

Toen alles neergelegd was, het eten en drinken hebben we later die avond neergezet toen we echt aan de viering begonnen, zijn we naar binnen gegaan en hebben op verschillende soorten muziek met drums, ratels en andere instrumenten gedanst We voelden de energie stijgen want we kregen het allemaal erg warm, en dat was niet alleen van het dansen hoor.

 

RITUEEL

Nadat we moe gedanst waren zijn we naar buiten gegaan om het ritueel te doen. De ketel hadden we dit keer niet in de cirkel gezet ivm brandgevaar, aangezien er kleden onder lagen. Dus deze keer buiten de cirkel gezet. We zijn met zijn allen in de cirkel gaan staan en hebben de cirkel geopend door de elementen aan te roepen, ook de Godin en alle andere zielen gevraagd ons te begeleiden in de cirkel. Hierna hebben we wat chants gezongen, “We are one with the Goddess”, en” The river is flowing”.

Daarna hebben we de volgende tekst gezegd:

 

 

"Vanavond vieren wij de volle maan van de jachtmaan. De jachtmaan staat voor transformatie. We hebben het afgelopen jaar gezaaid en geoogst. Nu moeten we deze oogst laten transformeren in onszelf. Deze transformatie is van wezenlijk belang voor onze eenwording met het Universum.

Ons doel”verlichting van het levensproces” kan alleen maar verwezenlijkt worden, als we alles wat we de afgelopen maanden hebben geleerd, laten transformeren in een voor ons goed zijnde balans van “zijn”.

We moeten deze transformatie bij onszelf te weeg brengen door ‘troep’op te ruimen uit het verleden. En daardoor de nieuwe oogst de ruimte geven om te versmelten met onze ziel. In deze tijd is het belangrijk om vanuit ons hart te voelen en vanuit ons hart te handelen. Op het moment dat ons levensproces verlicht is zullen we dat, tezamen met de nieuwe energieën, veel makkelijker kunnen integreren in ons dagelijks bestaan. We zullen moeten leren eren, accepteren en respecteren dat alles en iedereen om ons heen in wezen ‘goed’is.

En dat alles verbonden is met het Universum, en dus met ons. Ons verlichtte levensproces zal ons steunen in het openstellen van ons hart. De transformatie in ons ‘zijn’ zal ons helpen anderen te steunen en te begrijpen in hun levensproces.

Onze verlichting zal een reflectie geven naar het Universum, waardoor ook het Universum in ons getransformeerd zal zijn. We moeten ons ervan bewust zijn dat dit een grote verantwoordelijkheid met zich mee brengt. Als we op de juiste wijze de transformatie laten gebeuren, dan zal onze uitstraling daar ook naar zijn.

Doen we dit niet op de juiste manier, dan’weten’we dat ons doel niet totaal geďntegreerd is en daar zal onze energie uitstraling door beďnvloed worden.

Ons verbindingsgevoel met elkaar en het Universum zal bij dit proces een grote steun zijn. Laten we vanavond vanuit deze cirkel de hulp, kracht en liefde vragen van Moeder Godin, Vader God, alle Hoge Meesters van het Licht, alle natuurwezens, de elementen en alle zielen die bij ons zijn, om dit transformatie proces op de juiste manier bij onszelf te integreren. We vragen kracht zodat we deze integratie op de juiste wijze kunnen uitstralen naar het Universum. We vragen kracht om onze harten te openen voor alles en iedereen om ons heen.

Mogen we vanuit deze cirkel op dit moment de verbinding maken met het hele Universum.

We danken iedereen die hier vanavond aanwezig was bij ons in de cirkel.

 

Blessed be.

 

Na onze tekst hebben we de oogst ( in ons geval, de rode eieren met daarop de woorden, wijsheid, vreugde en dankbaarheid) in de grond begraven. Er bovenop  wat aarde van de Tor (uit Avalon) gestrooid.

 

Deze aarde hadden we meegenomen toen we daar afgelopen zomer met zijn allen waren. De Tor staat namelijk ook voor transformatie, dus vonden we dit wel toepasselijk voor deze avond. We hebben dus onze oogst weer terug gegeven aan Moeder Aarde, zodat er ruimte is, symbolisch gezien dan, voor de transformatie die we nu door gaan maken.

Na dit ritueel hebben we het volgende gedicht opgezegd:                                         

 “Now the mists,

hang between the day and night,

Veiling the edges

That divide the world.

 

Oh Mother of Earth,

In this moment and season

Everything that breathes

Hangs in the balance,

Neither shadow

Nor radiance

Are clear cut,

Both are charged

With the shifting perceptions

Of our fears.

 

Mother of Earth, grant

That we see

How the mists are messengers

Of truth and not illusion

Grant that we find the courage

 

To step into the mystery

However far or trail

We think the unseen ground

Grant that we trust

The places in-between

That bridge our differences

And unite us all in one world

Hanging in the balance”.

 

  

Na dit prachtige gedicht zijn we begonnen met het ritueel van de heilige pijp.

Ik heb de pijp eerst gewijd met salie(sage) en sweetgrass.

               

 

Daarna werd de pijp volgens een bepaald ritueel gevuld met heilige tabak.

Was nog best lastig om de pijp goed aan te krijgen, maar na een paar pogingen ging het prima. Je word door het roken van de pijp 1 met het Universum, want het hele Universum is verenigd in de tabak in de pijp. Een heel bijzondere ervaring om dit als groep samen te mogen delen! Zeker iets om bij een andere viering een keer te herhalen. Na het ritueel van de Heilige Pijp zijn we brood, druiven en wijn gaan eten en drinken. De kelk met wijn hebben we rond laten gaan. We hebben nog wat gezongen en hebben toen de cirkel afgesloten.

Binnen hebben we nog een Medicijnkaart getrokken, betrekking hebbend op onze transformatie. Al met al een zeer speciale en mooie viering!

Ik hoop dat jullie iets uit deze viering kunnen halen waar je baat bij hebt in je eigen viering als je die gaat doen.

 

Vanuit liefde , licht en kracht wens ik jullie veel liefs.

Liefs Tara.