THEMA BIJ MAAN VAN DE DOOD

 

De maan van de dood heeft als thema bescherming. Rond deze tijd kunnen, als je kijkt naar de natuur, de gewassen nog veel schade oplopen door een nachtvorstje. Bij deze maan gaat het erom of datgene wat bij de sneeuwmaan ontkiemd is, ook zal blijven leven. Alles wat nu ontkiemt is moet veel bescherming en ondersteuning hebben. De tere pas ontloken zaadjes zijn niet altijd opgewassen tegen de krachten van de natuur. De onschuld van de pas ontkiemde zaadjes wordt soms door de harde realiteit van het leven omver geworpen.

De dingen die we onszelf als doel hebben gesteld voor deze cyclus zijn nog altijd zeer teer en kwetsbaar. We zullen ons dan niet moeten laten verblinden door de beginnende ontluikende natuur, dus met andere woorden, laat je niet wijs maken door de natuur, dat alles al in kannen en kruiken is. Nee, je zal al je energie nodig hebben om je plannen die je je hebt voorgenomen voor de komende cyclus goed te beschermen en te ondersteunen. Anders is alles wat je al gedaan  en ondernomen hebt de afgelopen maanden voor niets geweest.

  

De boom die bij deze maan hoort is de Els.

 

                                              

 

 

WAT KUN JE ZOAL DOEN MET DE VIERING VAN DE MAAN VAN DE DOOD 

 

Als je deze maan gaat vieren wens ik je een mooie en beschermende energie toe. Laat alles wat je aan plannen hebt voor de komende cyclus door je hoofd gaan en wees je bewust van het belang van bescherming en ondersteuning van deze plannen. Wees positief over je plannen, maar besef dat ze wel jouw energie nodig hebben om tot volle groei te komen.

 

Ik wens je een hele mooie viering toe.

 

Liefs Tara.

 

 

 

* TOP