DE MAAN EN DE HEKSEN

 

Een overblijfsel van eeuwenoude rituelen is nu terug te vinden in de moderne hekserij. Heksen worden vaak afgebeeld met als gezelschap een zwarte kat, vliegende op een bezemsteel met op de achtergrond de volle maan. Heksen zijn ervan overtuigd dat de tijd van de volle maan perfect is voor het uitvoeren van magie. De moderne heksen komen op zo’n avond bij elkaar om te werken, de Godin te vereren, te studeren en om witte( goedaardige) groepsmagie te doen, waarbij de volle maan energie hun kan helpen.

Tijdens deze avonden mogen de heksen geen gouden sieraden dragen omdat goud mannelijk is en daardoor bij de zon hoort. Zilver mag wel, want dat is vrouwelijk en hoort dus bij de maan. De wassende maan wordt door heksen gebruikt om dingen aan te roepen en afnemende maan om dingen te verjagen en af te laten nemen.

 

Dat er met volle maan vreemde dingen kunnen gebeuren heeft te maken met het feit dat de maan krachten heeft die de mens kan veranderen. En daarmee bedoel ik niet  fysiek, maar innerlijk. De verhalen van het veranderen tijdens volle maan van mens in weerwolf zijn waarschijnlijk ontstaan uit de fantasie van een schrijver.

De Indianen daarentegen vinden dit op zich geen raar verschijnsel. Volgens hun geloof heeft elk mens een krachtdier bij zich, en kan men zich tijdens meditatie met dit krachtdier verbinden. Dus dan is de weg naar werkelijke fysieke verandering voor hun geen ongeloofwaardig thema. Je zou het ook uit kunnen leggen op de volgende manier; de kracht van de volle maan  kan in elk mens het dierlijke naar boven brengen. De duistere kanten zogezegd.

Maar als je op een goede , bewuste manier met de volle maan energie bezig bent, dan haal je bij jezelf alleen maar positieve aspecten naar boven. De positieve aspecten worden eigenlijk alleen maar versterkt.

 

 

 

 

DE MAAN ALGEMEEN

                                 

Voor sommige mensen is de maan gewoon een planeet die bij de aarde hoort. Mensen hebben  soms wel romantische ideeën bij de maan, de maan kan romantische situaties creëren of in sommige gevallen een mooi plaatje veroorzaken, bijvoorbeeld bij een maansverduistering. Maar dat de maan heel veel invloed heeft op de ritmes in de natuur, het leven en zelfs op de voortplanting daar zijn weinig mensen van op de hoogte.                                          

 

 

Vroeger dacht men dat de maan , net als de aarde bedekt was met grote meren en bergen. Bergen zijn er wel, maar er is tot op heden nog geen druppel water op de maan gevonden. Het is er droger dan droog. Maar ondanks die droogte, heeft de maan een hele grote invloed op al het water op aarde. Hij regelt namelijk eb en vloed, de grootste waterverplaatsing op de aarde.

Ook heeft de maan veel invloed op de neerslag, is actief in de sapstromen van planten, stemt de voortplanting van honderden zeedieren op elkaar af, bemoeit zich met de kieming van zaden en heeft wellicht ook iets met geboorten te maken.

 

De maan wordt meestal  met de vrouwelijke vorm aangesproken. Dit omdat er veel Godinnen zijn die symbool staan voor de maan  en omdat de menstruatie( maanstonden) en geboortes tot het rijk van de vrouw behoren. De menstruatie van de vrouw heeft oorspronkelijk dezelfde cyclus als de maancyclus.

 

   

 

Er zijn dus eigenlijk 2 manen. De fysieke droge maan die aan de hemel staat en als tweede, de maan die vrouwelijke energie vertegenwoordigt en invloed uitoefent op ons gevoelsleven. Deze laatste maan is de Moeder Godin. 

 

 

 

De drie fasen van de maan worden vaak vergeleken met de drie aspecten van de Godin:

 

 

Bij de Inca’s was de naam Oppergodin, MAMA QILLA genaamd, zij werd gezien als een soort Moedergodin . De Maangodin in het oude Egypte was ISIS, zij heerste ook over de oceanen.

 

 

Bij sommige indianen stammen vertegenwoordigd de maan het mannelijke aspect. Zij dachten dat de maan s’nachts over de aarde rondzwalkte en vrouwen zou verleiden. De menstruatie van de vrouw zou het bewijs zijn dat het de maan gelukt was om de vrouw te verleiden.

Een miskraam wordt in veel landen een maankind genoemd. De maan zou het kindje verwekken, het vervolgens met maanlicht willen voeden, wat natuurlijk niet voedzaam genoeg is voor een mensenkindje, waardoor het niet levensvatbaar blijkt te zijn.

De eskimo’s waarschuwen tegen het gevaar in het maanlicht in slaap te vallen, daar zou je zwanger van kunnen raken.

Ook doen er veel verhalen de ronde waarbij de zon en de maan partners zijn, maar echt  gelukkig zijn ze nooit, omdat ze zo ver uit elkaar staan. In een verhaal zou de zon een regeling hebben getroffen met de maan en eens in de maand op bezoek komen, namelijk met volle maan.

 

 

DE MAANFASEN

 

 

 

 

NIEUWE MAAN

Het is nieuwe maan op het moment dat de maan onzichtbaar is voor ons, de fase tussen afnemende maan en wassende maan. Soms spreekt men ook over donkere maan. Deze maankracht blijft twee dagen voor en twee dagen na de exacte dag. Rituelen rond deze maan houden transformaties in. Voor ander werk is dit waarschijnlijk de slechtste periode, aangezien de kracht van de maan nu op haar laagste punt is aangekomen.

De invloed is:goede tijd om goede voornemens te beginnen, wensen uit te spreken, of een dag te vasten, omdat het ontgiftingsvermogen op volle toeren aan het werk is.

 

 

WASSENDE MAAN                                                                   

Wassende maan is de periode waarin de maan ‘groeit’, het rechter gedeelte van de maan is verlicht. Deze periode duurt van 3 dagen na de nieuwe maan tot aan drie dagen voor volle maan. Dit is de tijd dat alles wat je voor je gezondheid eet en drinkt dubbel zo goed werkt. Het is een periode van opnemen, opladen, krachten verzamelen en uitrusten.

De invloed is:vernieuwing, groei, hoger geboortecijfer, het lichaam werkt aan versterking van de organen. Het is een periode waarin je dingen naar je toe kan trekken, dingen waarvan jezelf vind dat er meer van kan gebruiken. Bijvoorbeeld, kracht, vertrouwen, hulp, creativiteit enz.

 

 

 

VOLLE MAAN

In al zijn glorie staat de maan verlicht aan de hemel. Dit is de periode dat de krachten van de maan het grootst zijn.

Gevoelens worden sterker, kruiden hebben meer kracht, magie werkt beter, mensen zijn heethoofdiger en maken eerder ruzie.

De invloed is : optimale kracht, opwinding, seksuele extase, maar ook meer geweld, hoger alcoholgebruik, heviger bloeden van wonden.

 

 

 

AFNEMENDE MAAN

De linkerhelft van de maan is nog te zien, maar de sikkel wordt steeds kleiner en kleiner. In deze periode lukt alles gemakkelijker dan anders, operaties hebben meer kans op slagen, we komen minder snel aan terwijl we hetzelfde eten.

Invloed is: verandering, schoonmaak, wisseling van baan,relatieproblemen en afkicken van verslavingen.

 

 

KLIMMENDE EN DALENDE MAAN

 

In de astrologie wordt vaak veel nadruk gelegd op het sterrenbeeld waarin de zon staat op het moment dat iemand geboren is. Maar ook het sterrenbeeld waarin de maan bij je geboorte staat, beïnvloedt je gedrag en sommige delen van je karakter. Vooral de wijze waarop je emotioneel reageert op situaties. Bij deze stelling wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen klimmende maan en dalende maan. Deze cyclus van klimmende en dalende maan staat los van hoe de maan eruit ziet.

Klimmende en dalende maan hebben vooral betekenis voor de landbouw. Alles wat boven de grond vrucht draagt kan het beste gezaaid worden bij klimmende maan. Alles wat wortels of knollen oplevert kan beter gezaaid worden bij dalende maan.

 

 

TOTALE MAAN CYCLI

 

De twee cycli beïnvloeden elkaar.

 

* TOP