OSTARA

 

In sommige landen noemt men het paasfeest Ostern of Easter. Geestelijke Beda Venerabilis (673-735) vermeldde in de temporum ratione dat de Saksen een Godin aanbeden genaamd EŠstra. De maand Maart werd …sturmonathí genoemd.

In het Oud Hoog-Duits heet Godin EŠstr Ostara. Ter ere van Godin Ostara vond ieder jaar een feest plaats, dat ze Űstartage noemden. ‘startage is het meervoud van Űstar‚. Het feest duurde twee dagen. Het Engelse Easter ontleent zijn naam aan Godin EŠstra, en in het Duitse Ostern aan Godin Ostara.

Godin Ostara was enkel bekend bij de Saksen. Vroeger vierden wij hier in

 

 

Nederland ook Ooster, maar de verhalen omtrent Godin Ostara werden door de kerk gelijkgesteld aan het Joodse Pesach.

Vandaar dat het hier in Nederland nu Pasen word genoemd, afegeleid van het Pesach feest.

 

Ostara is een Godin van het Lente seizoen.

Zij symboliseert de overwinning van het licht en het aanbreken van de vruchtbare

periode: Lente.

Haar naam slaat dan ook op het Oosten, de richting waar het licht, de zon vandaan komt.

Ostara is de Godin van de stralende morgen, het stijgende licht, en ze is een blijmoedige en heilzame verschijning.

 

 

 

         

Op deze datum passeert de zon de evenaar van zuid naar noord en zijn dag en nacht overal op aarde even lang. Deze datum valt precies tussen winterzonnewende en zomerzonnewende, en vanaf dat moment worden de dagen langer dan de nachten. Het Lentefeest werd gevierd tijdens een twaalfdaags feest dat begon op de nieuwe maan na de equinox.

 

De viering van de daaropvolgende volle maan was het hoogtepunt van dit feest.

 

 

 

PAASVUREN

 

 

Nog steeds worden door bepaalde volken/groeperingen met name in het Oosten van het land elk jaar op de eerste Paasdag de zogenaamde Paasvuren ontstoken, om de terugkeer van het licht en de lente te vieren. Traditioneel ontsteekt men in de Saksische regio Paasvuren. Paasvuren werden meestal ontstoken op heuvels en bergen, en nu nog dragen sommigen de naam ĎPaasbergí. Het was traditie om voor geluk over het vuur te springen. Eeuwenlang heeft de kerk geprobeerd de paasvuren en andere heidense tradities er omheen uit te bannen.

 

 

 

DE PAASHAAS EN PAASEIEREN

 

Ostara is het vruchtbaarheidsfeest en een zekere eigenschap van de haas heeft hem de status van vruchtbaarheidssymbool verworven bij veel volkeren en culturen.

De haas is eigenlijk een kip van Ostara die haar eieren constant verborg. Uit onvrede hierover veranderde Ostara haar in een haas om ze weer te zoeken.

Deze speurtocht komt niet alleen overeen met die van kinderen tijdens Pasen, maar bijvoorbeeld ook met het zoeken naar het eerste kievitsei.

 

 

 

Het verband tussen de vogel en de haas wordt mogelijk verklaard door het feit dat sommige vogels hun eieren op de grond en in verlaten holen van hazen leggen.

Vroeger stopten boeren een ei in hun akker om de oogst te zegenen. De eieren zijn, net als de haas, in veel culturen het symbool van nieuw leven. Het beschilderen van de eieren is een gebruik dat zelfs bij volkeren in China bekend was

 

 

 

 

De felle kleuren symboliseren de herlevende kleuren van de natuur.

Met name rood was populair.

Het ei is dus een krachtig symbool

Het word gezien als een symbool voor vruchtbaarheid en wedergeboorte.

De wereld is herboren en komt tot leven.

De balans keert.

Licht overwint duisternis.

De winter is eindelijk voorbij.

Reden genoeg om te feesten!

 

 

 

PALMPASEN EN BROODVERSIERINGEN

 

 

Het gebruik om een versierde stok, een Palmpaas, met lekkers eraan rond te dragen is van oorsprong heidens. Het komt van de Meiboomviering van de Germanen, waarbij men ten teken van de terugkerende zomer een versierde den ronddroeg. In de top van de den zat een broodhaantje. De den en de haan slaan op de wereldboom Yggdrasil en de haan Gullinkambi ( Goudenkam) die in de top zat.

 

 

 

De haan is synoniem met de komst van het licht die hij elke ochtend aankondigt. Broodhaantjes versieren nu nog de top van de versierde stokken en goudkleurige hanen de toppen van kerken. De gewoonte om dieren van brood te gebruiken stamt uit de periode waarin men niet langer echte dieren wilde offeren. Om de surrogaten toch een beetje echt te laten lijken zijn ze niet plat maar rond van vorm.

 

 

LENTE

 

 

                                      

                                     

Lente is een van oorsprong Germaans woord dat Ďlengeníbetekent.Tijdens Ostara,ook wel lente-equinox genoemd, zijn dag en nacht even lang. Na Ostara worden de dagen weer langer en de nachten weer korter. Het Germaanse lentefeest stond in verband met het lengen van de dagen, de zon en de herleving van de natuur. De nieuwe periode van vruchtbaarheid en overvloed brak aan.

Mensen die afhankelijk waren van jacht en landbouw hoefden niet meer zo spaarzaam met hun voorraden om te gaan en dat mocht gevierd worden.

De overgang van donker naar licht werd volgens bewaard gebleven overleveringen vaak uitgebeeld als een strijd. Hierbij werd de winter gespeeld door een in dierenhuiden of stro gehulde man , die zich gewonnen moest geven aan een in het groen geklede en met bloemen getooide jonge vrouw. Naast dit ritueel werden optochten langs de akkers georganiseerd, waarbij met stokken op de grond werd geklopt om de aarde te wekken. Ook deed men spelletjes en werden wedstrijden gehouden.

Volgens het volksgeloof maakte de zon drie vreugdesprongen om de terugkeer van licht en lente te vieren.

 

 

ETEN EN DRINKEN

 

Zoals bij veel andere feesten kent ook Ostara traditionele gerechten. Ham is het traditionele hoofdgerecht dat bij veel gezinnen op Paaszondag gegeten wordt. De reden hiervan ligt waarschijnlijk in de manier van leven in het oude Europa. Tegen het einde van de herfst, meestal in oktober, dat ook bekend is onder de naam Bloedmaan, omdat het verwijst naar de laatste keer dat dieren geslacht werden voor de winter begon, werd het vlees gezouten en gedroogd zodat het goed zou blijven tot het einde van de winter. Arme mensen die afhankelijk waren van landbouw en jagen, aten tijdens de winter spaarzaam om te voorkomen dat hun voorraad op zou zijn voor de winter was afgelopen. Zodra het lente werd hoefden zij zich hier minder zorgen om te maken.

Om dit en de komst van de lente, die vernieuwing en overvloed betekende te vieren, aten zij het lekkerste overgebleven gedroogde vlees, inclusief de hammen.

Dit was ook het einde van het eten van gedroogd vlees en opgeslagen houdbare groenten, zoals knollen en wortels. De dieren kwamen af op de jonge groene plantjes, die vol vitaminen en mineralen zaten, die elk levend wezen nodig had om hun lichaam tijdens de lente weer vol met nieuwe energie op te laden.

Hierdoor konden ze weer verse groenten en vlees eten.

 

 

 

Het maken van brood van zoet deeg in verschillende vormen, is ook een gewoonte tijdens Ostara. Broodjes met een insnijding in het midden, symboliseren de vulva als symbool voor vruchtbaarheid en wedergeboorte. Gevlochten deeg is een symbool voor de drie kanten van de Godin. 

                                           

  

VASTEN

 

Sommige mensen denken dat vasten rond deze tijd van Ostara  erg gezond en magisch is. Het ruimt alle tijdens de winter opgeslagen gifstoffen op en ze kunnen een ander bewustzijn creŽren om magie te beoefenen tijdens het Ostara feest.

 

 

FARY FOOD

 

 

 

 

Het mandje vol chocolade eieren en holle chocolade paashazen zijn niet alleen geliefd bij kinderen en volwassen het heeft ook nog een diepere betekenis.

Sommige mensen die de maanvieringen en de jaarfeesten doen houden de oude tradities van het Elfenvolk  van de Keltische landen in ere. Het is een gebruik om eten en drinken tijdens de nachten van de jaarfeesten buiten te leggen voor het Elfenvolk.

 

 

 

 

Zij geloven dat wanneer de elfen niet op deze wijze geŽerd worden tijdens de feesten, zij ongeluk in hun leven brengen. Verschillende feesten vragen om verschillende traktaties voor de elfen. Met Imbolc, worden er bijvoorbeeld melkproducten als kaas, boter of slagroom voor de Elfen achtergelaten. Met Lammas laten ze vers graan of vers gebakken brood achter.

En met Ostara is het gebruikelijk om iets zoets neer te leggen, zoals honing of snoep. Misschien is dit het verband met het paasmandje met de chocolade eieren.

Of misschien corresponderen de zoetigheden wel met de zoete nectar die weer verzameld gaat worden uit de lentebloemen. Het vormen van snoepgoed in de vorm van hazen of kuikens is een manier om deze dieren als een symbool te kunnen toepassen. Door ze op te eten, nemen we hun eigenschappen over en verhogen we onze vruchtbaarheid, groei en vitaliteit.

Het is duidelijk dat de associatie van hazen tijdens Pasen te maken heeft met vruchtbaarheidsenergie

Iedereen die ooit konijnen of hazen als huisdieren gehouden heeft, weet dat zij zich erg veel en snel voortplanten. De oorsprong van de Paashaas ligt ook in het vereren van deze dieren tijdens de lente,omdat ze heilig waren voor de Godin Eastre, net als paarden heilig is voor de Keltische godin Epona en de kraai heilig is voor de godin Morrigan.

 

 

MORRIGAN

 

 

EPONA

 

 

Doordat Eastra de godin van de lente is, heerst zij over het rijk van conceptie en de geboorte van  babyís, zowel dierlijk als menselijk, van de bevruchting van planten, bloemen en het rijp worden van vruchten. Seksuele activiteit  is de wortel van al het leven: door deze activiteit te vereren, vereren we onze meest directe connectie met de natuur. Tijdens Beltane, vereren we de seksuele eenwording van de God en de Godin; maar daarvoor tijdens Ostara, verwelkomen we de terugkeer van de lente godin van haar lange seizoenslaap. De sappen beginnen weer te stromen, de bomen komen weer in de knop, de grond wordt weer losser, het ijs smelt en overal ontwaakt de natuur vol geuren en kleuren en langzaam wordt alles vervuld met levenskracht.

 

Dit is de tijd voor het maken van een nieuwe start; nieuwe kleding dragen, een nieuw kapsel, een nieuwe baan, nieuwe relaties, grote voorjaarsschoonmaak, nieuwe leefsituaties of een nieuwe woonplaats. Het tijdstip rond Ostara is een krachtig tijdstip om magie te bedrijven, niet alleen vanwege het balanceren van de energie van de aarde, maar vanwege de wijze waarop onze eigen energie de verandering van de aarde weerspiegelt. Ook wij zijn letterlijk herboren, alsof we wakker zijn uit een diepe winterslaap, klaar om mee te delen in al de krachtige energie van de aarde en de uitdaging om alle dagelijkse veranderingen van de aarde te trotseren.

 

OSTARA CORRESPONDENTIES

 

Andere benamingen voor Ostara zijn:            Festival van de bomen, Lente equinox, Alban Eilir, Bacchanalia, Vrouwendag, Vernal equinox

(equinoxen zijn tijden van balans tussen licht en duisternis, als de dag en de nacht even lang zijn)

 

 

KRUIDEN                                                eikels, vijfvingerkruid, krokus, kamperfoelie, Iris, jasmijn, roos, aardbei, viooltjes

 

 

ALTAARVERSIERINGEN                      hard gekookte eieren met magische symbolen, een kom met groene en gele jellybeans, mooi gekleurde bloemen, een plant voor de groeiende en bloeiende natuur, decoraties met konijnen en hazen.

 

 

WIEROOK                                                 afrikaantjes, viooltjes, jasmijn, roos, salie, aardbei

 

EDELSTENEN                                         amethist, aquamarijn, rozenkwarts, maansteen, heliotroop, rode jaspis, 

 

GODINNEN EN GODEN                        Eastre (Saksische Godin van vruchtbaarheid) Ostara (Germaanse Godin van  vruchtbaarheid) Groene Godin en heer van het Groene woud.

 

KAARSEN                                                 alle pastelkleuren, groen, goud, geel, rood, blauw

 

ETEN EN DRINKEN                              hard gekookte eieren, honingcake, verse vruchten, zonnebloem/pompoenpitten, bladgroenten, wafels met melk, punch, hysop, lindebloesem of paardebloemthee.

 

ACTIVITEITEN                                        tijd voor een nieuw begin, goede start voor het verzorgen van je tuin, een lekkere wandeling in het bos en genieten van de opkomend bloemen, het beschilderen van eieren, verwerken van kruiden in verschillende recepten

 

 

 

WAT KUN JE ZOAL DOEN MET  OSTARA

 

v               eieren verven

v               bloemenkrans voor in je haar maken

v               vuur maken

v               eieren rood verven en daarop een wens voor iemand anders zetten

v               gevlochten zoetdeeg brood bakken

v               nieuwe ideeŽn bedenken voor het komende jaar

v               lente bloemen in een kom water doen en daar je gezicht mee wassen

v               visualisatie doen  over het groeien van een zaadje

v               dansen op ritmische muziek

v               tekst maken en die opzeggen

v               je cirkel versieren met lentebloemen

 

 

 

 

Hieronder zal ik een aantal methoden geven hoe je met natuurlijke kleurstoffen witte eieren kunt beschilderen. 

 

Kleur: geel tot groen

Kleurstof: mate-thee

Meng 5 eetlepels thee met een liter water.

Kook ongeveer 10 minuten.

 

Kleur: roodbruin

Kleurstof: uienschillen

Meng een handvol schillen met een liter water.

Kook ongeveer een kwartier.

  

Kleur: rood

Kleurstof: meekrapwortel of rode bietensap

Meng de inhoud van een pakje volgens de bijgeleverde beschrijving.

Tip: bij toevoeging van wat aluin ontstaat een gemarmerde rode tint.

 

Kleur: grijs/beige

Kleurstof: Sint Janskruid

Meng een halve handvol Sint Janskruid met wat aluin en een liter water.

Kook ongeveer een half uur.

Tip: door toevoeging van schroeven of spijkers wordt de kleur intenser.

 

Kleur: geel

Kleurstof: kamillebloesems (geen theezakjes)

Meng 5 eetlepels bloesem met een liter water.

Kook ongeveer een kwartier.

 

Kleur: groen

Kleurstof: klimop- en brandnetelbladeren

Meng een handvol bladeren met een liter water.

Kook ongeveer 20 minuten.

 

Kleur: blauw

Kleurstof: vlierbessensap

Kook ongeveer een kwartiertje.

Tip: door toevoeging van schroeven of spijkers wordt de kleur intenser.

 

 

 

 

                                                                      

RECEPTEN

  

 

NEGEN KRUIDENSOEP:

 

IngrediŽnten:

30 gram boter

2 eetlepels bloem

een liter bouillon

zout

paardebloemblad

brandnetel

bieslook

zevenblad

peterselie

tuinkers

salie

weegbree

zuring

 

Hoe maak je het klaar:

 

v   Smelt de boter en roer de bloem erdoorheen.

v   Voeg vervolgens de bouillon in kleine hoeveelheden toe en roer het geheel goed. Voeg zout naar smaak toe en breng het geheel aan de kook.

v   Snijd de kruiden fijn en voeg te ze toe.

v   De soep mag nu (met de kruiden) niet meer koken.

 

 

 

EIERSALADE:

 

IngrediŽnten:

6 eieren

zout

mayonaise

mosterd

bieslook

kerriepoeder

 

Hoe maak je het:

 

v   Kook de eieren hard ongeveer 5 minuten n pel ze.

v   Snijd de eieren vervolgens in kleine stukjes en doe ze in een schaal.

v   Voeg mayonaise en eventueel kerriepoeder bij de eieren tot er een smeuÔge massa ontstaat.

v   Maak de salade verder op smaak met zout, kerriepoeder en mosterd.

v   Snijd de bieslook in kleine stukjes en meng deze door de salade.

v   Serveer de salade met broodjes of geroosterd brood.

 

 

 

RECEPT PUNCH

 

IngrediŽnten

 

6 kruidnagels

1 kaneelstokje

4 volle eetlepels vruchtenthee

10 onbespoten sinaasappels

3 eetlepels honing

4 eetlepels sinaasappellikeur

4 eetlepels bruine rum.

 

Hoe maak je het klaar:

 

v   Kruidnagels, kaneel en vruchtenthee in een theepot doen.

v   Twee sinaasappels met warm water afwassen en afdrogen.

v   De vrucht in schijfjes snijden en terzijde leggen.

v   Een ander dun schillen en de schillen in zeer fijne reepjes snijden.

v   Deze reepjes ook in de theepot doen.

v   1/2  liter kokend water opgieten.

v   Afgedekt 10 minuten laten trekken.

v   Ondertussen de overige sinaasappels uitpersen.

v   De thee door een fijne zeef in een pan gieten.

v   Het sinaasappelsap en de honing erdoor roeren.

v   Het mengsel verhitten , maar in geen geval laten koken.

v   In een hittebestendig glas 1 eetlepel sinaasappellikeur en 1 eetlepel rum doen,de hete punch toevoegen en garneren met een sinaasappelschijfje.

 

En zo makkelijk maak je dit dus.

En lekker!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

 

Ik wens je een heel mooi, vruchtbaar en blakend nieuw begin.

Veel plezier met de Ostara viering.

Ik stuur je veel liefde, licht en kracht.

Liefs Tara.