Timeless Touch

Timeless Touch

TIMELESS TOUCH

TIMELESS TOUCH is een nieuw soort inwijding die ik mag doorgeven aan iedereen die dit wil ontvangen. Deze inwijding is iets wat met de komst van de nieuwe energieën te maken heeft. Vanuit de nieuwe energieën werkt het lichaam, de Ziel en de Geest op een totaal andere manier dan we altijd gewend zijn geweest. Onze cellen die altijd gevuld zijn geweest met ‘oude energie’, kunnen met deze inwijding opnieuw gevuld worden met ‘nieuwe energie’. De manier waarop dit werkt is een manier die vanuit de Hoogste dimensies geregeld en gecreëerd wordt.

Om deze creatie van celvernieuwing te begrijpen zullen we een totale overgave moeten creëren en dan nog zullen we moeten aannemen dat Het Is zoals Het Is.

Het begrijpen van deze vernieuwing gaat ons menselijk verstand te boven en dat zullen we moeten leren accepteren. Zoals zoveel dat vanuit de Hoogste Dimensies aangereikt wordt, en waarvan we zouden willen begrijpen hoe het werkt. Wij als mensen hebben vanuit eeuwenoude evoluties altijd geleerd om alles te moeten begrijpen. Vanuit de Hoogste Bron wordt ons nu aangereikt en meegedeeld dat we de periode van het begrijpen achter ons moeten laten. Daarvoor in de plaats zal het Ervaren en Doorvoelen komen. Het Zijn waarvan we ons eeuwenlang afgezonderd en afgescheiden hebben zal weer naar de oppervlakte komen en al ons er terdege bewust van laten worden wat onze oorspronkelijke reis vanuit de Bron werkelijk inhoud en hoe onze reis terug naar de Bron zou moeten verlopen.

De Bron van het Eeuwige Bestaan van Alles wat Leeft en Alles wat Is. Deze nieuwe inwijding, TIMELESS TOUCH, zal je terugbrengen naar de totale vernieuwing van DNA die eens ontstaan is toen je Ziel de reis begon vanuit de Bron . Je DNA dat in de loop van je levens mee veranderd is met je hele Zijn, kan weer terug gebracht worden naar zijn oorspronkelijke Wezen van Zijn. Al je cellen hebben al je levens de informatie in zich opgenomen van hoe jij in het leven hebt gestaan en hoe je je levens doorvoelt, doorleefd en ervaren hebt. Je cellen zitten vol met informatie die je al die levens vergaard hebt. Al lopende op je Pad der Wijsheid heb je echter ook informatie opgenomen die niet zuiver was en die niet conform je pad was. Toch hebben je cellen deze informatie opgenomen als zijnde de juiste informatie. Je zult begrijpen dat er dus informatie in je cellen zit die niet klopt met het pad dat je te lopen hebt. Dit pad gaat niet alleen over dit aardse leven dat je nu leeft, maar des te meer over al de levens die je al geleefd hebt. Tezamen vormen deze levens je pad terug naar de Bron, van waaruit je ooit begonnen bent als Ziel. Als de informatie in je cellen niet klopt met je doel en taak die je jezelf als Ziel hebt voorgenomen, dan snap je misschien wel waarom je leven er soms zo anders uitziet dan je je voorgenomen had. (bewust dan). Maar ook je onbewuste pad zal dusdanig anders verlopen als je cellen niet de juiste energie kunnen opnemen en bevatten. Door de lessen die je in al je levens op je pad hebt gekregen en die je niet op de juiste manier opgepakt en uitgewerkt hebt, blijft er onzuivere lading in je cellen en dus ook in je DNA. Deze onzuivere lading zorgt er weer voor dat je nog steeds moeite zal hebben om bij je Werkelijke Kern te komen.

Er komt een tijd dat je deze Werkelijke Kern van je Zijn zal ontmoeten, dat je die moet ontmoeten. Dat je één zult zijn met datgene wat je in werkelijkheid al bent. Dat je je zult herinneren wie en wat je in wezen bent en waar je naar op weg bent. Dat je je één mag en kan voelen met alles wat leeft , dat je je één mag en kan voelen met de Bron, de Bron waar je je oorsprong vindt.
Dat je de Onvoorwaardelijke Liefde mag en kan voelen en ervaren die de Bron ons geeft en waar je altijd een onderdeel van hebt uitgemaakt. Alleen ben je je daar nog niet altijd totaal bewust van geweest. Natuurlijk ‘weten’ velen dat ze één zijn met de Bron en dat er altijd Onvoorwaardelijke Liefde wordt aangereikt. Maar de essentie is om dit niet alleen te ‘weten’, maar veel belangrijker en noodzakelijk, is het ervaren en doorvoelen daarvan. Zodra je je cellen kunt vernieuwen, resetten zeg maar, zal al de oude informatie gaandeweg je cellen verlaten om plaats te maken voor al de mooie, krachtige en zeer zuivere nieuwe energie die ons vanuit de Bron wordt aangereikt.

Ook op fysiek terrein zal de celconstructie vernieuwt worden door deze inwijding, en zal de toepassing van deze energie die je met deze inwijding ontvangt, je er toe in staat stellen kapotte en verouderde cellen een totaal nieuw jasje te geven. Tijdens deze inwijding zal ik je aansluiten op een nieuwe energiestroom, die je dan volledig kunt gebruiken voor deze vernieuwing van cellen en DNA, zowel bij jezelf als bij anderen. Deze nieuwe, zeer krachtige en zuivere energie zal je in staat stellen, op een eenvoudige manier de structuur van de cellen te resetten. Door dit resetten zal de oude en onzuivere inhoud die de cellen bevatten als het ware naar buiten gezogen worden en opgenomen worden in de energie van het Universum. Hierdoor ontstaat er een leegte in de cellen die opgevuld gaat worden met de nieuwe energie stroom waar je op aangesloten bent na deze inwijding. Ook celstructuren die kapot zijn, zowel door lichamelijke oorzaken als door emotionele oorzaken zullen geheeld kunnen worden.

Wees je bewust van het feit dat je alleen vanuit Overgave deze TIMELESS TOUCH energie kunt gebruiken. Het wil niet zeggen dat als je deze inwijding hebt ondergaan dat er in alle situaties en alle levels van je Zijn al een totale Overgave is. Dat hoeft niet zo te zijn, alleen op het moment van het toepassen van deze TIMELESS TOUCH energie zul je in een staat van totale Overgave verkeren. Je zult begrijpen dat een verdere uitleg over deze cel en DNA vernieuwing niet aan de orde is, daar het feit er ligt dat dit, zoals al eerder besproken, doorvoelt, ervaren en geleefd moet worden, en niet begrepen. Een totale Overgave aan deze energie kan niet begrepen worden, maar zal echt doorvoelt en ervaren moeten worden. Wel zal ik je wat handvaten geven waardoor je deze vernieuwing goed zal kunnen doorvoelen, ervaren en doorgeven. Met deze inwijding kun je o.a. oude cellen die beschadigd zijn, door ziekte, littekenweefsel etc weer herstellen. De mogelijkheden die deze energie je geeft zijn heel breed omvattend en zeer talrijk.

Het is een zeer grote en krachtige energiestroom die binnen een paar minuten zijn werk doet in het lichaamsdeel of de plek in het lichaam die je wilt behandelen. De werking die deze energie op het lichaam heeft is wonderbaarlijk!!

Ga met zeer veel respect met deze energie om!!!!!!

Lieve groetjes van Tara

Timeless Touch

Top