Het woord godin betekend een vrouwelijk, goddelijk wezen. Al voor vele duizenden jaren de meerderheid van onze voorouders vereerden een Goddelijke en machtige Moeder Godin. Ze werd vereerd als de Moeder van al het leven. Moderne archeologen ontdekten veel beeldhouwwerken  en kunst producten die het vereren van vrouwelijke goden bevestigden.

 

 

 

In vroegere  tijden waren de mensen afhankelijk van de aarde voor allerlei dingen, zoals eten, beschutting en voor het leven zelf. Ze ontdekten dat al het leven word gecreŽerd  in het vrouwelijke lichaam, dus was het voor hun zeer normaal dat de grote creator ook een vrouw was. Grottekeningen en snijwerk in rotsen van godinnen zijn gevonden in de tijden van 35.000

Jaar voor Christus.

 

                                                     

Veel van deze beeldhouwwerken en schilderingen worden Venus genoemd.

De meest bekende is de ďVenus of WillendorfĒ.

 

 

 

 

 

Veel antieke Godinnen beelden zijn over heel de wereld gevonden. De  overvloedige vorm van de Godin, symboliseert , voorspoed, geen honger en veiligheid. De Godin werd niet alleen door vrouwen vereerd, maar ook door mannen en kinderen. Iedereen was beschermd door de altijd aanwezige en krachtige Moeder Godin. Ze was zowel verzorgend als meedogenloos.

Veel culturen in de wereld aanbidden nog steeds  de Moeder Godin. Ze zijn daar ook nooit vanaf gedwaald.

In Japan word de grote Sun Goddess Amaterasu geeerd als de Moeder Godin.

 

 

 Amaterasu

 

In China eert men Kwan Yin als Moeder Godin.

 Kwan Yin

 

De Inuit (eskimoís) vereren de Godin van de oceaan, Sedna.

 

  Sedna

 

                                  

 

In Zuid Amerika wordt Yemanja, de Gdoin van de Zee geŽerd.

                                      

  Yemanja

 

In Afrika, The Orishas,worden vereerd als God en Godin.

Moderne Joodse tradities vereren nog steeds de Shekhina en miljoenen katholieken vereren nog steeds de Maagd Maria.

                                               

  Maagd Maria

 

In de USA en andere westerse landen is er de laatste 25 a 30 jaar een versnelde interesse gekomen in het Godinnen geloof. Veel christelijke tradities zijn begonnen de Godin in hun geloof te integreren.

 

Historisch gezin zijn er veel godinnen en goden, duizenden.

Elke religie had en heeft  hun eigen god en godin.

De Moeder Godin is Universeel.

                           

 

Er is ook een wijd verspreide traditie die te maken heeft met de drievoudige Godin. Maagd, Moeder en de Wijze Vrouw. De Maagd, die symbool staat voor jeugd en mogelijkheden . De Moeder, die creativiteit en het verzorgende aspect vertegenwoordigd. En de Wijze Vrouw,die wijsheid, overgangsfase en verantwoordelijkheid symboliseert. Alle aspecten van de drievoudige Godin vertegenwoordigen verschillende manieren van heling en groei.

 

 

 

                                                  

Er  zijn ook historische tweeslachtige goden, die zowel vrouw als man tezamen als godheid vertegenwoordigen.

Er zijn ook goden, zoals Gaia, wiens lichaam de aarde vertegenwoordigd.

 

 

Elk deel van de wereld heeft zo zijn eigen versie van veel van deze Goddelijke vormen. Voor vrouwen is het belangrijk om te begrijpen dat er een lange traditie  van Goddelijke religie bestaat. En dat die helpt om met kracht verbinding te krijgen met je eigen spirituele bron.                                            

Ongeacht welk geloof je aanhangt. Als je de Godin in jezelf ziet, helpt je dat om je eigen kracht, bekwaamheid, erfgoed en schoonheid te waarderen. Het eren van de Godin kan ons leren om van al de fases van je leven te genieten. Als je je bewust bent dat de Godin in je leeft, kan dat je innerlijk ďwetenĒover het leven, de natuur, liefde, koestering en creativiteit versterken.

 

Vrouwen die op een diep niveau verbonden zijn met hun godinnenkern, zijn beter in staat om verlangens en veranderingen in zichzelf en in de wereld te bewerkstelligen. Voor mannen houd een verbinding met de Godin in, dat ze gaan accepteren en bewust gaan worden dat ze behoefte hebben aan koestering, verzorging en bescherming. De Godinnenenergie binnenlaten helpt een man om een betere minnaar,  een betere partner en een betere vader te zijn. Het bevrijd ze ook van de maatschappelijke druk om altijd alles onder controle te moeten hebben.

 

Tegenwoordig wordt onze wereld steeds kleiner en onze acties hebben de kracht om steeds meer en meer mensen te beÔnvloeden en te bereiken. Bijvoorbeeld door het internet. Onze omgeving is vele jaren bedreigd door menselijke onverschilligheid. In de laatste 15 jaar zijn wetenschappers begonnen om de aarde Gaia te noemen, omdat ze zich realiseerden dat we allemaal verbonden zijn met de aarde en dat we allemaal afhankelijk zijn van elkaar om te overleven.

Door de aarde Gaia te noemen, herinnert het ons eraan dat Zij onze altijd overvloedige Moeder is. Eerbied voor vrouwelijke elementen en het Godinnen bewustzijn helpt ons allemaal om in contact te komen met de schoonheid en magie van de natuur en alles wat daarin leeft. Als je de aard van Gaia en andere Godinnen begrijpt, kun je het respect voor je omgeving ontwikkelen en uitbreiden en daardoor de vrouwelijke en mannelijke energieŽn in het Universum in balans brengen.

 

 

Sommige mensen vragen zich af of ze zowel in een Godin als in een God kunnen geloven. Veel mensen geloven in beiden. Geloof en spiritualiteit zijn erg persoonlijk, we hebben allemaal ons eigen pad te gaan. Welke spirituele essentie, je aanroept om je bij dit levenspad te helpen is je eigen keuze.

 

Omdat we als mens een mix zijn van zowel vrouwelijke als mannelijke energieŽn, is het heel normaal dat we juist daar de balans in moeten gaan vinden. Het Yin Yang symbool is een mooi symbool voor de perfecte balans die wordt bereikt als deze twee energieŽn samenkomen op een positieve manier.

 

                                          

Liefs Tara.

 

* TOP